Pogoji uporabe

Člen I: SPLOŠNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju „T&Cs") urejajo pogoje in obveznosti družbe PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, matična številka: 52021441, številka DDV: SK2120865483, številka DDV: 2120865483, vpisana v poslovni register Slovaške dne 27.10.2018, vpisna številka: 162370/B v Bratislavi III. (v nadaljevanju „Prodajalec") in kupec (v nadaljevanju „Kupec") pri nakupu blaga pri Prodajalcu prek delamart.si. T&Cs so sestavni del pogodbe, sklenjene med Kupcem in Prodajalcem na daljavo preko e-trgovine.

 

Kontaktni podatki:

Adres: PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Slovaška republika

Številka: 52021441

MAT ŠT.: 2120865483

Prijavna številka: SK2120865483

IBAN: CZ9220600000000001186396

info@delamart.si

Podjetje je vpisano v poslovni register Okrožnega sodišča v Bratislavi III s registriranim sedežem na naslovu Námestie Biely kríž, 7, 836 07 Bratislava.

Podjetje je bilo registrirano 27.10.2018, številka vpisa 162370/B

 

Člen II: NAROČILO IN ZAKLJUČEK POGODBE

Veljavnost naročila je odvisna od resnične in popolne izpolnitve vseh podatkov, ki jih zahteva kupec.

Ti so:

a) Ime in priimek (ali naziv podjetja) kupca

b) Naslov za dostavo in/ali račun

c) Matična številka, davčna številka, številka DDV pri pravnih osebah

d) Trenutni kontakt (elektronski naslov, telefonska številka)

e) Identifikacija blaga (lahko ime ali oznaka blaga)

f) Količina naročenega blaga

Naročilo, ustvarjeno v trgovini in poslano s strani kupca, se šteje za zavezujoč osnutek kupoprodajne pogodbe, dokler ga prodajalec ne potrdi. Za potrditev naročila se šteje obvestilno elektronsko sporočilo s povzetkom naročila, ki vsebuje seznam blaga, znesek, ki ga je treba plačati, in identifikacijske podatke kupca. Kupec ne jamči za dostavo elektronskega sporočila z obvestilom v kupčev poštni predal. Kupec je dolžan preveriti tudi druge mape svojega e-poštnega naslova, npr. neželeno pošto.

V primeru, da kupec v obvestilnem elektronskem sporočilu ugotovi neskladja v naročilu, je dolžan o tem nemudoma obvestiti kupca po elektronski pošti na info@delamart.si

S prejemom naročila in pošiljanjem elektronskega sporočila z obvestilom je bila sklenjena pogodba med prodajalcem in kupcem, kar za obe stranki pomeni naslednje obveznosti:

 1. dobava blaga kupcu po dogovorjeni ceni, kakovosti in količini
 2. dobava blaga kupcu na dogovorjenem kraju dobave na dogovorjeni datum
 3. zaveza kupca, da prevzame blago
 4. zaveza kupca, da bo plačal dogovorjeni znesek na dogovorjeni način

Kupec se strinja z obveznostjo plačila zneska za naročeno blago in svoje soglasje potrdi ob pošiljanju naročila, ki ga pošlje s klikom na gumb “naročilo z obveznostjo plačila”.

Vsaka sprememba naročila po njegovi potrditvi s strani prodajalca je mogoča le po medsebojnem dogovoru med kupcem in prodajalcem.

Prodajalec ni odgovoren za zamudo dogovorjenega datuma dobave blaga ali za kakršno koli drugo škodo, ki jo kupec povzroči z nepravilno ali nepopolno predstavitvijo vseh zahtevanih podatkov pri oblikovanju naročila.

 

Člen III: POGOJI DOBAVE

Prodajalec naročeno blago običajno odpošlje v 1-5 delovnih dneh, največ v 30 koledarskih dneh. Če je dobavni rok daljši od 30 koledarskih dni, prodajalec kupca o tem obvesti po elektronski pošti ali telefonu in ga obvesti o podaljšanem dobavnem roku.

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe, če naročeno blago ni bilo dobavljeno niti v tem podaljšanem dobavnem roku. Prodajalec mora kupcu v 14 dneh vrniti kupnino, če jo je kupec že plačal.

V primeru, da prodajalec ne dostavi ali ne more dostaviti naročenega blaga, je prodajalec dolžan; takoj obvestiti kupca po elektronski pošti ali telefonu in se s kupcem dogovoriti o nadomestni izvedbi, ki je lahko v prihodnosti:

 1. v dobavi nadomestnega blaga, ki je po lastnostih podobno prvotno naročenemu blagu
 2. v vračilo kupnine na kupčev bančni račun, če jo je kupec že plačal

Na dan oddaje naročila je kupec o tem obveščen po elektronski pošti ali s sporočilom SMS na telefonsko številko, ki jo je navedel v naročilu.

Pošiljka se pošlje prek kurirske službe na naslov, ki ga je kupec v naročilu navedel kot naslov za dostavo. Osebni prevzem na sedežu prodajalca ni mogoč.

Kurirska služba kupca obvesti o datumu dostave naročila. Če kupec s tem datumom dostave ni zadovoljen, se o datumu dostave dogovori neposredno s kurirsko službo.

Če kupca na napovedani datum dostave ni na navedenem naslovu in ni dosegljiv po telefonu na številko, ki jo je navedel v naročilu, čeprav je bil o načrtovanem datumu dostave in o možnosti izbire nadomestnega datuma dostave obveščen s SMS sporočilom, ki ga je poslalo kurirsko podjetje; kupec je odgovoren za škodo, ki jo s tem dejanjem povzroči prodajalcu.

Stroške ponovne dostave blaga kupcem nosi kupec. 

Kupcu svetujemo, da ob prevzemu blaga preveri nepoškodovanost embalaže, v kateri je blago pakirano, in podpiše prevzem blaga. V primeru, da kupec pri prevzemu blaga ugotovi, da je embalaža poškodovana, priporočamo, da pri kurirski družbi napiše zapisnik o ugotovljeni poškodbi in nato o tem obvesti prodajalca.

Kurirska služba je odgovorna za poškodbe blaga med prevozom.

Po prejemu blaga mora kupec preveriti, ali dostavljeno blago ustreza vrsti in kakovosti naročila ter ali ni poškodovano med prevozom, čeprav embalaža ne vsebuje vidnih znakov poškodb.

Če kupec ugotovi kakršna koli neskladja, mora o tem brez nepotrebnega odlašanja obvestiti prodajalca po elektronski pošti na info@delamart.si.

Prosimo, upoštevajte, da vsak računalnik glede na individualne nastavitve drugače prikazuje barve izdelkov.

 

Člen IV: CENOVNI POGOJI

Nakupna cena posameznega blaga je vedno prikazana v delamart.si trgovini ob določenem izdelku. Cena je vedno navedena z DDV.

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ceno ponujenega blaga, pri čemer cene začnejo veljati s trenutkom objave v delamart.si trgovini.

Za kupca velja samo cena, ki je veljala v času oddaje naročila. Znižanje prvotne cene po oddaji naročila kupcu ne daje pravice zahtevati vračila razlike, zvišanje prvotne cene po prejemu naročila pa prodajalcu ne daje pravice zahtevati plačila razlike.

Cena blaga, ki je navedena v naročilu, je zavezujoča tudi za namene morebitne prihodnje reklamacije

 

Člen V: POŠTA IN EMBALAŽA

Dostavo blaga stranki zagotavlja kurirsko podjetje GLS. Običajni čas dostave blaga po kurirski službi je 1 do 2 delovna dneva.

Cena poštnine se prišteje k ceni blaga.

- pri plačilu prek elektronskega bančništva (plačilo z nakazilom, plačilo s kartico) je cena poštnine 5,40 € 
- pri plačilu po povzetju se ceni poštnine prišteje pristojbina 1,50 €. Končna cena poštnine tako znaša 6,90 €.
Prodajalec lahko kadar koli spremeni znesek poštnine. Znesek poštnine, ki je veljal ob oddaji naročila, je za kupca zavezujoč.

 

Člen VI: PLAČILNI POGOJI


- Plačilo po povzetju: V tem primeru se kupec strinja, da bo celoten znesek plačal ob prevzemu blaga od kurirske družbe.
- Plačilo s kreditno kartico: znesek naročila bo plačan prek spleta z vašo kreditno kartico.
- Plačilo z bančnim nakazilom


V primeru reklamacije ali odstopa od pogodbe, če je bil znesek že plačan, si prodajalec pridržuje pravico, da kupcu vrne ta znesek samo z bančnim nakazilom na račun najpozneje v 14 dneh od priznanja reklamacije ali odstopa od pogodbe.

 

Člen VII: ODPOVED NAROČILA

Kupec ima pravico preklicati naročilo brez navedbe razloga najpozneje v 14 dneh od prejema blaga.

Prodajalec si pridržuje pravico do preklica kupčevega naročila ali dela naročila v naslednjih primerih:

 1. če se blago ne proizvaja več
 2. če blago trenutno ni na voljo in prodajalec ne more zagotoviti, da bo v bližnji prihodnosti spet na voljo 
 3. če je zaradi tehničnih razlogov v sistemu ustvarjeno naročilo za blago, ki ni na voljo
 4. če naročila ni mogoče potrditi zaradi napačnih kontaktnih podatkov kupca

V primeru, da pride do katere koli od situacij iz točk a, b, c, mora prodajalec nemudoma stopiti v stik s kupcem in mu predlagati nadaljnje ukrepe za rešitev težave.

Kupec se lahko ne strinja s predlaganimi alternativnimi rešitvami in lahko odstopi od pogodbe.

Če je v teh primerih kupec naročilo plačal, se prodajalec zavezuje, da bo prejeti znesek vrnil nazaj na kupčev račun, in sicer najpozneje v 14 dneh od odstopa od pogodbe.

 

Člen VIII: ODSTOP OD POGODBE

Kupec lahko odstopi od pogodbe v 14 dneh po prejemu blaga, tudi brez navedbe razloga.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od dneva vročitve obvestila o odstopu od pogodbe, vrnil kupnino za blago.

Prodajalec ni dolžan vrniti plačila potrošniku, preden je blago dostavljeno  njemu ali dokler potrošnik ne dokaže, da je bilo blago vrnjeno prodajalcu. 

Stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, nosi kupec.

Naročila ni mogoče preklicati v primeru posebnih izdelkov, ki so izdelani na podlagi zahtev in potreb kupca, kot so zavese po meri. Izdelki se izdelajo šele po oblikovanju naročila natančno po potrebah določene stranke. Stranka je o tem vnaprej obveščena.

Zamenjava blaga za novo

Kupec ima pravico zahtevati zamenjavo blaga v 14 dneh od dostave. Prodajalec se zavezuje

 1. zagotoviti kupcu blago v skladu s kupčevimi zahtevami
 2. kupcu vrne plačani znesek, če prodajalec ne more zagotoviti blaga

Krajni rok za dobavo nadomestnega blaga je enak kot pri naročilu novega blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od vročitve obvestila o odstopu od pogodbe, vrnil znesek, plačan za blago.

Prodajalec ni dolžan vrniti plačila potrošniku, preden mu je blago dostavljeno ali dokler potrošnik ne dokaže, da je bilo blago vrnjeno prodajalcu.

Ob odstopu od pogodbe, tudi v primeru zamenjave blaga za novo, mora blago izpolnjevati naslednja merila:

 1. blago mora biti poslano z računom
 2. blago mora imeti vse etikete, s katerimi je bilo dobavljeno
 3. blago mora biti v originalni in nepoškodovani embalaži
 4. blaga kupec ne sme nositi, prati, likati
 5. blago ne sme kazati znakov obrabe po testiranju
 6. za poenostavitev postopka vas prosimo, da izpolnite ta obrazec

 

Prodajalec od kupca ne bo sprejel pošiljke, če jo je kupec poslal po povzetju.

 

NADALJEVALNI NASLOV

PROLOGICA PP s. r. o.

84, Cesta v Prod

1000 Ljubljana

Slovenija

 

ČLANEK IX: REKLAMACIJA BLAGA

1. Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu potrjuje in priznava, da je v celoti seznanjen s Pravilnikom o reklamacijah kupca in da se strinja s pogoji naročila. 2. S pošiljanjem elektronskega naročila prodajalcu postane pritožbeni postopek za kupca zavezujoč. Reklamacijski postopek je javno dostopen na spletni strani delamart.si.

2. Pregled blaga ob prevzemu

Kupcu svetujemo, da ob prejemu blaga preveri celovitost embalaže, v kateri je dobavljeno blago pakirano. Če se ob prevzemu blaga ugotovi, da embalaža ni v dobrem stanju, ima kupec možnost, da neposredno na kraju samem napiše zapisnik o ugotovljenih poškodbah pri uslužbencu kurirske družbe, ki je dostavila blago. Hkrati mora kupec o tem takoj obvestiti prodajalca.

Pošta, prelepljena s prodajalčevim zaščitnim trakom, se šteje za nepoškodovano, neodprto in originalno. Če je prodajalčev zaščitni trak ob prevzemu blaga poškodovan ali če kupec ob prevzemu blaga ugotovi nadaljnje poškodbe embalaže ali nepooblaščeno odpiranje pošiljke, take pošiljke ni dolžan prevzeti. Vendar mora z delavcem kurirske družbe na kraju samem napisati zapisnik, v katerem navede razlog, zakaj pošiljke ni prevzel.

Če kupec prevzame blago in šele naknadno ugotovi, da je blago zaradi prevoza nepopolno ali kako drugače poškodovano, pri čemer ta poškodba ni bila vidna na zunanji embalaži blaga ali zaščitnem traku prodajalca, ima kupec pravico vložiti reklamacijo pri prodajalcu. 

Kupci lahko vložijo pritožbo na naslovu:

PROLOGICA PP s. r. o.

84, Cesta v Prod

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Kupec ob vložitvi reklamacije od prodajalca ne more zahtevati takojšnje rešitve reklamacije, ki jo bo prodajalčeva reklamacijska služba obravnavala v zakonskem roku in v skladu s tem reklamacijskim pravilnikom,

3. Kupcu svetujemo, da izpolni reklamacijski obrazec, ki je na voljo na delamart.si.

V tem obrazcu je treba navesti naslednje informacije:

a) Identifikacija kupca, tj. ime podjetja/naslov in priimek,

b) številka elektronskega naročila,

c) Opis napak blaga

d) Ime in številka kupčevega bančnega računa, ime in šifra banke, pri kateri je račun odprt.

 

e) Datum

f) Kupčev podpis, če izpolnjeni obrazec pošljete po elektronski pošti.

 

V primeru nepravilnega ali nepopolnega obrazca ali če reklamacijskemu obrazcu ni priložen račun, bo prodajalec kupca pozval, naj dopolni/opravi manjkajoče/nepravilne podatke ali priloži manjkajoče dokumente.

V primeru, da se kupec ne odzove na elektronsko pošto ali telefonski klic prodajalca, si prodajalec pridržuje pravico, da ne nadaljuje z obravnavo reklamacije, blago pa bo kupcu vrnjeno na njegove stroške na naslov, naveden v obrazcu.

V primeru, da kupec ne pošlje blaga, na katerega se nanaša reklamacija, skupaj z reklamacijskim obrazcem in računom, ima prodajalec pravico, da ne nadaljuje postopka reklamacije do trenutka dostave blaga, na katerega se nanaša reklamacija. Če kupec tudi po večkratnih pozivih prodajalca ne dostavi blaga, ki je namenjeno reklamaciji, velja, da kupec blaga ne namerava reklamirati.

4. Garancijski pogoji in garancijski rok

Garancijski rok za dobavljeno blago je 24 mesecev in začne teči na dan, ko je blago izročeno kupcu. Reklamacijo mora kupec vložiti pred iztekom garancijskega roka. S potekom tega obdobja preneha kupčeva pravica do reklamacije.

Reklamirati je mogoče samo blago, ki je bilo kupljeno pri prodajalcu in je bilo plačano. V obrazcu mora kupec čim natančneje opisati razloge za reklamacijo, tj. napake blaga, zaradi katerih naročeno blago reklamira.

Za napako blaga se ne šteje napaka, ki je nastala v garancijskem roku zaradi obrabe blaga, napačne uporabe, neustreznega ali neprimernega ravnanja, zaradi naravnih sprememb materialov, iz katerih je blago izdelano, zaradi poškodb, ki jih povzroči kupec ali tretja oseba, ali zaradi druge nepravilne uporabe s strani kupca ali tretje osebe.

Račun (dokazilo o nakupu blaga) je del vsakega dobavljenega blaga. Račun služi kot garancijska listina. Kupec je dolžan izpolnjenemu obrazcu vedno priložiti račun. Če računa ne priloži, kupcu preneha pravica do vložitve reklamacije. Kupec ni upravičen do vložitve reklamacije niti v primeru napak, za katere je vedel ali o katerih ga je prodajalec obvestil ob oddaji naročila.

Prodajalec je dolžan sprejeti in obravnavati vsako reklamacijo, če so bili pri kupcu izpolnjeni pogoji za vložitev reklamacije. 

Prodajalec lahko prekine postopek pritožbe na enega od naslednjih načinov:

 1. opravi in vrne reklamirano blago kupcu,
 2. zamenja pokvarjeno blago za novo,
 3. kupcu vrne kupnino,
 4. kupcu plača primeren popust na ceno blaga,
 5. zavrne kupčevo reklamacijo.

Način obravnavanja reklamacij določi prodajalec po dogovoru s kupcem. Reklamacijski postopek ne sme trajati dlje kot 30 dni. V nasprotnem primeru ima kupec pravico zahtevati enako blago ali pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo plačane kupnine. 

Prodajalec obvesti kupca o rezultatu reklamacijskega postopka s pošiljanjem elektronskega sporočila na kupčev elektronski naslov.

5. Končne določbe

Prodajalec si pridržuje pravico, da reklamacijski postopek kadar koli dopolni in/ali spremeni.

Dopolnitve in/ali spremembe tega reklamacijskega pravilnika začnejo veljati z dnem objave na delamart.si.

 

Člen X: PRIVATNOSTNA POLITIKA (GDPR)

V primeru obdelave osebnih podatkov, ki temelji na privolitvi zadevnih oseb za namene pošiljanja komercialnih sporočil in za namene drugih dejavnosti neposrednega trženja spletnega trgovca.

 1. IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI ADMINISTRATOR
  Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Slovaška republika, identifikacijska številka: 52021441 (v nadaljnjem besedilu "upravitelj").
  Kontaktni podatki skrbnika so naslednji: PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Slovaška republika, e-naslov info@delamart.si. Upravitelj ni imenoval pooblaščenca za varstvo podatkov

 2. PRAVNI RAZLOG ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
  Pravni razlog za obdelavo vaših osebnih podatkov je vaše soglasje, dano temu skrbniku v skladu s čl. 6 odst. 1 črka (a) Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu "Uredba").

 3. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
  Namen obdelave vaših osebnih podatkov je pošiljanje davčnih dokumentov, poslovnih obvestil, blaga in drugih marketinških aktivnosti s strani skrbnika vaši osebi. Samodejne individualne odločitve upravitelja v smislu čl. 22 Uredbe.

 4. OBDOBJE SHRANJEVANJA OSEBNIH PODATKOV
  Obdobje, za katero bo skrbnik hranil vaše osebne podatke, je 5 let, vendar najdaljše do preklica vaše privolitve za obdelavo osebnih podatkov (za ta namen obdelave).

 5. DRUGI PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV
  Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov bodo podjetja:
  • EVici webdesign s.r.o. - Upgates sistemskega operaterja eshop,
  • Spletna podpora, s.r.o. - registracija domene, obdelava e-poštnih predalov
  • Heureka Group a.s. - obdelava vprašalnika o zadovoljstvu
  • Facebook Inc - Skrbnik spletnih oglaševalskih kampanj
  • Google LLC - Ponudnik storitev: Google Adwords, Google Analytics
  • INTELIMAIL s. r. o. - pošiljanje in obdelava e-pošte
  • Global Payments s.r.o. - operater plačilnega prehoda
 6. PRAVICE SUBJEKTA PODATKOV
  1. Pod pogoji, določenimi v uredbi, imate pravico od upravljavca zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov. , in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov.
  2. Imate pravico, da kadar koli prekličete svojo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov. Vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred takim preklicem privolitve.
  3. Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko prekličete na info@delamart.si
  4. Če menite, da je bila obdelava vaših osebnih podatkov kršena ali je kršena Uredba, imate med drugim pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.
   Nimate obveznosti posredovati osebnih podatkov. Posredovanje vaših osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena zahteva, niti ni zahteva, ki je potrebna za sklenitev pogodbe.

Člen XI: ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV

 1. V primeru, da kupec ni zadovoljen z načinom, na katerega je prodajalec obravnaval svojo pritožbo, ali meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, ima kupec pravico kontaktirati prodajalca za zahtevo za odškodnino. Če se prodajalec odzove na kupčevo zahtevo v skladu s prejšnjim stavkom ali na tako zahtevo ne odgovori v roku 30 dni od dneva, ko je bila poslana kupcu, ima kupec pravico vložiti predlog za začetek alternativnega reševanja spora na podlagi 12. člen zakona št. 391/2015 Zb. o alternativnem reševanju sporov in o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov (v nadaljnjem besedilu »Zakon o alternativnem reševanju sporov«).
  Ustrezen subjekt za alternativno reševanje potrošniških sporov s Prodajalcem je (i) Slovaška trgovinska inšpekcija, na katero se lahko v ta namen obrnete na Centralnem inšpektoratu SOI, Oddelek za mednarodne odnose in ADR, Prievozská 32, poštna številka 29, 827 99 Bratislava ali elektronsko na ars@soi.sk ali adr@soi.sk ali (ii) drugi ustrezni pooblaščeni pravni subjekt, registriran na seznamu subjektov ADR, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške republike. Seznam upravičenih subjektov je na voljo na: (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), medtem ko ima Kupec pravico izbrati, na katerega od zgoraj navedenih subjektov alternativnega reševanja sporov se obrne. To ne vpliva na možnost sodnega postopka. Kupec lahko uporabi spletno platformo za reševanje sporov, ki je na voljo na http://ec.europa.eu/consumers/odr/, da predloži alternativni predlog za reševanje sporov.
 2. V skladu s tretjim odstavkom 12. člena Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov mora kupčev predlog za začetek alternativnega reševanja sporov vsebovati:
  1. ime in priimek potrošnika, naslov za dostavo, elektronski naslov in telefonski kontakt, če obstaja,
  2. točno ime prodajalca,
  3. popoln in razumljiv opis odločilnih dejstev,
  4. navedba, kaj kupec kot potrošnik zahteva,
  5. datum, ko se je kupec kot potrošnik obrnil na prodajalca z zahtevo za odškodnino in informacijo, da je bil poskus reševanja spora neposredno s prodajalcem neuspešen,
  6. izjavo, da isti predlog ni bil poslan drugemu subjektu ARS, sodišče ali arbitražno sodišče o zadevi ni odločilo, v zadevi ni bila sklenjena pogodba o mediaciji ali ARS v zadevi ni bil odpovedan v skladu z 20. odst. 1 črka a) do e) Zakona o alternativnem reševanju sporov.

Predlog se lahko vloži v papirni obliki, v elektronski obliki ali ustno v zapisniku. Kupec lahko za oddajo ponudbe uporabi obrazec, katerega vzorec je kupcu na voljo za prenos na spletni strani ministrstva (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1) in vsak subjekt ADR. Kupec ponudbi priloži listine v zvezi s predmetom spora, ki dokazujejo dejstva, navedena v predlogu.

Alternativno reševanje sporov lahko uporabi le potrošnik (fizična oseba), ki pri sklenitvi in ​​izpolnjevanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svojega poslovanja, zaposlitve ali poklica. Alternativno reševanje spora se nanaša le na spor med potrošnikom in prodajalcem, katerega vrednost presega 20 EUR, ki izhaja iz potrošniške pogodbe, sklenjene na daljavo.

 

Člen XII: NOVICE IN POLITIKA PIŠKOTKOV

 
Kupec soglaša s pošiljanjem informacij v zvezi z blagom, storitvami ali poslovanjem prodajalca na elektronski naslov kupca in nadalje soglaša s pošiljanjem novic prodajalca na elektronski naslov kupca. Svojo informacijsko obveznost do kupca v skladu s čl. 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupca za namen pošiljanja komercialnih obvestil prodajalec izpolni s posebnim dokumentom.
 
Kupec se strinja, da se na njegovem računalniku namestijo tako imenovani piškotki. V primeru, da je mogoče opraviti nakup na spletnem mestu in izpolniti prodajalčeve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, ne da bi bili na kupčevem računalniku nameščeni t. i. piškotki, lahko kupec kadar koli prekliče soglasje v skladu s prejšnjim stavkom. 

 

Zadnja posodobitev 01.03.2024